Biztonságos óvoda

A biztonság, mint alapvetés fenntartói és szülői elvárás:
Azért, hogy a szülők nyugodtan végezhessék napi teendőiket, fontos érezniük, hogy
szemük fénye biztonságban van. Mi az intézmény dolgozói mindent megteszünk
azért, hogy ez így legyen. Évente többször beszélgetünk a balesetekről, óvó, védő
szabályokról. Az intézményen kívüli helyes viselkedési normákat, magatartási
formákat rendszeresen gyakoroljuk. Már évek óta részt veszünk az Ovi Zsaru
programban.
Az intézmény biztonságos üzemeltetésében közvetlen partnerünk az üzemeltető kft.
Az épület minden bejárata zárható, elektromos kapukon juthatunk át a főbejárathoz.
Fotocellás bejáratunk programozható. A teljes épültben riasztó és tűzjelző rendszer
üzemel, amit folyamatosan modernizálunk, szükség szerint bővítünk.
Mindezek eredményeképpen: Biztonságos Óvoda címmel rendelkezünk.

Scroll to top