Adatkezelési tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATAINAK WEB OLDAL ÁLTALI KEZELÉSÉRŐL

AZ ADATKEZELŐ

Adatkezelő:Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde
Postacím:9071 Gönyű, Bem József utca 2.
Adatkezelő képviselője:Cseszregi Zoltánné intézményvezető
Elérhetősége: (mail,telefon)info@kekdunaovoda.hu, Tel.: 0696/353-150
Adatvédelmi tisztviselő neve:Ladányi Imre,
Elérhetősége: (mail,telefon)+36 30 7018575, muszaki@kekdunaovoda.hu
Web:www.kekdunaovoda.hu, www.kekdunaovoda.hu, www.facebook.hu

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA ALATT BIZTOSÍTJA AZ ÉRINTETTEKNEK:

Hozzáférési jogot, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz, korlátozáshoz, adathordozáshoz való jogot

Az adatkezeléssel kapcsolatban a következő elérhetőségen lehet írásban vagy személyesen érdeklődni az adott jogok gyakorlása tekintetében:

3. A WEB OLDALON KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS A KEZELÉS JELLEMZŐI

A www.kekdunaovoda.hu web oldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak

A kezelt személyes adatok köre

  • A Honlapon keresztül bejelentések és egyéb üzenetküldéshez, név és email cím.
  • A honlap használata során az Adatkezelő rendszere nem rögzíti az érintett IP címét és a látogatásra vonatkozó egyéb adatokat, viszont ezeket az információkat a honlap statisztikai adatainak megjelenítéséhez a Google Analytics a Google ingyenes szolgáltatása tárolja.
  • Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az érintett fél kapcsolattartási adatai, az információadáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig. Állás toborzás, betöltés esetén a jelentkezők benyújtott adatai.
  • Rendezvényeken készülő fényképek, videofelvételek, hozzájáruláson alapuló bemutatása.

a) A www.kekdunaovoda.hu weboldal látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés módja: A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

Az adatkezelés időtartama: a böngészési adatok a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

b) A www.kekdunaovoda.hu weboldalon történő kapcsolatfelvétel, információ kérés, információ közlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információ közlés, információ kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 3 év.

c) Weboldalon megjelenített kép- és videó-felvételek

A weboldalon rendszeresen megjelennek az Intézményt érintő hírek, rendezvények, események, programok, amelyek kapcsán kép- és videó-felvételeket is megjeleníthetünk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalon megjelentetett kép- és videó-felvételek tartalma ne sértse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására hozzájárulással rendelkezzünk.

Az adatkezelés célja: A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre: Az azonosításhoz szükséges, önként megadott adatok. A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig

Az Intézmény jelen van közösségi web oldalon is (facebook)

Az oldal zárt csoportokból áll, a csoportok a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde szülői csoportjai. A csoportba csak az Intézménybe járó gyerekek szülei csatlakozhatnak és a moderátorok.

Adatkezelés célja: az óvodai csoportok facebook zárt csoportjában értesítések, fotók, videók feltöltése a gyors tájékoztatás, a csoport életével kapcsolatban más módon nem megmutatható tartalmak megmutatása.

Érintett minden olyan személy, aki az Intézmény, illetve annak csoportjainak használatában álló zárt facebook csoportokat látogatja, ott önkéntesen személyes adatot ad át az Intézmény részére.

Kezelt adatok: Az azonosításhoz szükséges adatok és az érintettek által megadott egyéb adatok

Az adatkezelés jogalapja: az érintett képviselőinek hozzájárulása

A tárolás időtartama: a hozzájárulástól számított 3 év

Az adatokat megismerheti: a csoport tagjai szülők/képviselők, az óvoda felhatalmazott személyei. moderátorok.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ ADATKEZELÉS

A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén (9071 Gönyű, Bem József utca 2.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely az

………..……………Cégjegyzékszám:…………………….., Adószám: …………………….) által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.

Scroll to top