Tájékoztató – a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a fenntartó dönt az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. § (4) bekezdése értelmében a fenntartó hagyja jóvá a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét is.

A fenntartói jóváhagyást követően, a törvényi előírásoknak eleget téve tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy intézményünk nyári leállása ebben a nevelési évben 2022. június 13 – július 15-ig tart. (5 hét)

Ebben az időszakban intézményünk nem fogad gyermekeket!

2022.02.08.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Tóthné Rosta Éva
intézményvezető